VC-NH - Gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống Photocopy, in ấn UEH

 

Hạn mức sử dụng miễn phí hệ thống photocopy, in ấn của người học/viên chức UEH là 500 bản 1 mặt/1 năm/ người (trang 2 mặt tính là 2 bản).

Nhằm đáp ứng nhu cầu mong muốn gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống. UEH cho phép người học/viên chức đăng ký tăng hạn mức  sử dụng hệ thống máy Photocopy, in ấn sử dụng thẻ tích hợp có thu phí đối.

Đăng ký theo gói, 1 gói bằng 100 bản 1 mặt (trang 2 mặt được tính là 2 bản).

Mức phí: 25.000 đồng/1 gói (đã bao gồm giấy).

Thời hạn sử dụng: Đến hết năm hiện tại (31/12).

 

Bước 1: Người học/viên chức đăng ký gia tăng hạn mức sử dụng tại Cổng giao dịch điện tử UEH bằng cách điền đầy đủ thông tin.

Bước 2: Xác thực email đăng ký và thanh toán phí dịch vụ trên cổng Thanh toán Payment UEH.

Bước 3: UEH tiếp nhận đăng ký, gia tăng hạn mức sử dụng trên hệ thống Photocopy (cập nhật tự động sau 5 phút trên App UEH Student và UEHers).

Bước 4: Kiểm tra trên App (làm mới chức năng để duyệt lại dữ liệu mới nhất) về hạn mức đã được gia tăng.
Từ thời điểm này, người học/viên chức đã được cấp thêm hạn mức gia tăng để in ấn và photo.

 

Đơn vị phụ trách

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

  • Phí dịch vụ

    25,000 (Đồng)/ Gói

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ