NH - E-confirm – Hồ sơ điện tử có xác thực (Đối tượng: ĐHCQ từ Khóa 35 đến nay - LTCQ từ Khóa 14 đến nay - VB2CQ từ khóa 9 đến nay; VLVH: tuyển sinh từ đợt 01 năm 2016 trở về sau; SĐH: Tuyển sinh từ năm 2011)

Giấy xác nhận người học, Bảng điểm học tập, Bảng điểm rèn luyện, Giấy giới thiệu thực tập/Khảo sát thu thập dữ liệu, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, Giấy xác nhận học bổng
• Giấy xác nhận người học các bậc/hệ (để bổ túc hồ sơ cá nhân, đã hoàn thành chương trình học hay đang trong thời gian trả nợ học phần);
• Bảng điểm học tập các Khóa/hệ bằng Tiếng Việt/Tiếng Anh;
• Giấy giới thiệu người học thực tập/Khảo sát thu thập dữ liệu;
• Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
• Bảng điểm rèn luyện song ngữ Đại học chính quy;
• Giấy xác nhận học bổng song ngữ Đại học chính quy.
 
Người học, cựu sinh viên có thể truy cập trực tiếp Portal sinh viên https://student.ueh.edu.vn/ để sử dụng dịch vụ hoặc đăng ký tại đây.
Đối với trường hợp CỰU SINH VIÊN đăng ký sử dụng dịch vụ tại Cổng giao dịch điện tử, Trường sẽ xử lý và cung cấp dịch vụ bằng cách gửi email file mềm các loại giấy chứng nhận điện tử/mật khẩu tài khoản thông qua email đã đăng ký (KHÔNG DÀNH CHO SINH VIÊN/HỌC VIÊN CÒN TRONG THỜI GIAN ĐÀO TẠO HOẶC CỰU SINH VIÊN TỐT NGHIỆP TRONG VÒNG 01 NĂM).
 
Trường hợp cần giải đáp thông tin, người học và cựu sinh viên UEH có thể liên hệ Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA) để được tư vấn.
 
Thông tin liên hệ:
Hotline: 028.7306.1976, ext: 1007, 1012
Email: dsa@ueh.edu.vn
Fanpage: www.facebook.com/DSA.UEH
 

E-confirm – Hồ sơ điện tử có xác thực

Đơn vị phụ trách

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Vui lòng lựa chọn dịch vụ cần thực hiện tại đây

Phí dịch vụ