Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Xem thông báo tại cổng thông tin https://vstep.ueh.edu.vn/

UEH hỗ trợ người học có nhu cầu muốn được tư vấn chọn lớp ôn, vui lòng đăng ký thi thử tại: https://go.ueh.edu.vn/vstep_thithu

Người học có nhu cầu đăng ký lớp ôn và thi, vui lòng đăng ký theo link: https://go.ueh.edu.vn/onthi_vstep

 

B1: Đăng ký online

Đọc nội dung hướng dẫn và điền đầy đủ thông tin bên dưới.

B2: Đăng ký và thanh toán trực tuyến qua Internet

B3: Hoàn thiện hồ sơ dự thi (bản cứng) theo yêu cầu, hồ sơ bản cứng gồm có:

- 1 Phiếu đăng ký dự thi, vào https://es.ueh.edu.vn/tracking để tìm lại phiếu đăng ký và tải phiếu đăng ký, in và ký tên

- 2 Hình 4x6 (cm) chụp trong vòng 6 tháng

- 1 Photo CCCD/CMND (không cần sao y)

- 1 Photo thẻ học viên/sinh viên (nếu là người học UEH) 

Nộp bản cứng này tại địa chỉ theo thông báo tại https://vstep.ueh.edu.vn

Đơn vị phụ trách

Phòng Đào tạo thường xuyên

  • Phí dịch vụ

    1,800,000 (Đồng)/ Lần

Thông tin đăng ký

Chỉ điền khi hiện tại đang là Viên chức, học viên, sinh viên UEH.

Nếu dữ liệu này không chính xác, người dự thi phải đóng bổ sung lệ phí thi.

Tập tin *.JPG hoặc *.PNG tỉ lệ 4x5.

Kích thước tập tin không quá 5MB.

Nền ảnh màu trắng hoặc xanh.

Mặc áo có cổ và không mang kính.

Ảnh nộp là dạng ảnh thẻ.

Ảnh mẫu tham khảo

Click vào khung phía trên để Upload

Tập tin *.JPG hoặc *.PNG tỉ lệ 4x5.

Kích thước tập tin không quá 5MB.

Nền ảnh màu trắng hoặc xanh.

Mặc áo có cổ và không mang kính.

Ảnh nộp là dạng ảnh thẻ.

Ảnh mẫu tham khảo

Click vào khung phía trên để Upload

Phí dịch vụ