VLVH - Bản sao Chứng chỉ/Chứng nhận ngắn hạn.

UEH chỉ cấp Bản sao từ sổ gốc các Chứng chỉ/Chứng nhận ngắn hạn do UEH cấp (Bao gồm cả chứng chỉ Online)
Thời gian cung cấp dịch vụ: 01 - 03 ngày làm việc (không bao gồm Thứ 7, chủ nhật).
Thời gian chuyển phát nhanh: 01 - 05 ngày.
Người học sẽ nhận được email thông báo khi hoàn thành cấp hồ sơ nếu trường hợp chọn nhận tại các cơ sở của UEH;
Sau khi có email, người học tới nhận hồ sơ tại cơ sở sinh viên đã đăng ký nhận hoặc nhận thông qua chuyển phát nhanh.
 
Thông tin liên hệ:
Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA)
Hotline: 028.7306.1976 (Ext: 1007, 1009, 1014)
Email: dsa@ueh.edu.vn
 
 1. Người học đăng ký online bằng cách điền đầy đủ các thông tin bắt buộc (*)
 2. Xác thực bằng SMS/địa chỉ email
 3. Thanh toán trực tuyến
 4. Phòng Chăm sóc & hỗ trợ người học (DSA) tiếp nhận và kiểm tra đăng ký hợp lệ
  4.1. Trường hợp không hợp lệ sẽ liên hệ SV để điều chỉnh
 5. Phòng Đào tạo thường xuyên in bản sao Chứng chỉ/Chứng nhận theo số lượng
 6. Văn phòng trường đóng dấu
 7. DSA gửi đến người học qua dịch vụ chuyển phát

Đơn vị phụ trách

Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học, Phòng Đào tạo thường xuyên

 • Phí dịch vụ

  30,000 (Đồng)/ Bản

Thông tin đăng ký

YÊU CẦU GHI RÕ: ĐỊA CHỈ, PHƯỜNG/XÃ, QUẬN/HUYỆN, TỈNH/THÀNH PHỐ.

TRƯỜNG HỢP KHÔNG GHI ĐẦY ĐỦ, NGƯỜI HỌC SẼ TRẢ THÊM PHÍ LẦN 2 ĐỂ BƯU CỤC CHUYỂN LẠI

Trường hợp mất bằng Tốt nghiệp, vui lòng cung cấp mẫu bằng tốt nghiệp của người khác cùng khóa tốt nghiệp với anh/chị.

Chọn cơ sở nhận nếu nhận tại UEH

Phí dịch vụ