Đăng ký nộp hồ sơ, ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Thạc sĩ điều hành cao cấp Chính sách công

 

Hướng dẫn đối với thí sinh đăng ký

 

Thông tin đăng ký tuyển sinh Thạc sĩ điều hành cao cấp Chính sách công:

-         Số CMND/CCCD:

-         Họ và tên:

-         Ngày sinh:

-         Số điện thoại:

-         Email:

1.     Phí đăng ký nộp hồ sơ đầu vào (120.000đ);

2.     Phí đăng ký thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào (120.000đ);

3.   Phí đăng ký ôn tập kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào (1.200.000đ);

Đóng tiền thông qua payment (Cổng Thanh toán trực tuyến UEH).

Bước 1. Nhập đầy đủ thông tin

Bước 2. Nhấn nút Đăng ký

Bước 3. Đóng tiền thông qua payment

Bước 4. Phòng Đào tào xử lý thông tin

Đơn vị phụ trách

Phòng Đào tạo

  • Phí dịch vụ

    120,000 (Đồng)/ Môn

Thông tin đăng ký

1.     Phí đăng ký nộp hồ sơ đầu vào (120.000đ)

2.     Phí đăng ký thi kiểm tra trình độ tiếng Anh (120.000đ)

3.     Phí đăng ký ôn tập kiểm tra trình độ tiếng Anh (1.200.000đ)

 

Phí dịch vụ