Đăng ký học Bổ túc kiến thức cho ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ

Hướng dẫn đăng ký lớp bổ túc kiến thức để đủ điều kiện tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

 

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp bổ túc kiến thức để đủ điều kiện tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Chính sách công - Hệ Điều hành cao cấp năm 2023 như sau:

1. Hình thức học ôn: học online, buổi tối thường bắt đầu từ 18g00 (có thể thay đổi tùy theo GV từng môn)

2. Học phí bổ túc kiến thức: 1.080.000 đồng/môn/thí sinh

B1. Nhập đầy đủ thông tin

B2. Nhấn nút Đăng ký

B3. Đóng tiền thông qua payment

B4. Viện Sau đại học xử lý thông tin.

Đơn vị phụ trách

Viện Đào tạo Sau đại học

  • Phí dịch vụ

    1,080,000 (Đồng)/ Môn

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ