Đăng ký phúc thảo kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam

B1: Đăng ký online

Đọc nội dung hướng dẫn và điền đầy đủ thông tin bên dưới.

B2: Đăng ký và thanh toán trực tuyến qua Internet/ hoặc phòng giao dịch Ngân hàng OCB

B3: Hoàn thiện Giấy đề nghị phúc khảo, vào https://es.ueh.edu.vn/tracking để tìm lại giấy đề nghị và tải giấy đề nghị, in và ký tên

Nộp bản cứng này tại địa chỉ theo thông báo tại https://vstep.ueh.edu.vn

Lưu ý: Thời gian nhận đăng ký phúc khảo là 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả và thời gian trả kết quả sau ngày thi của đợt thi kế tiếp.

Đơn vị phụ trách

Phòng Đào tạo thường xuyên

  • Phí dịch vụ

    900,000 (Đồng)/ Lần

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ