Thanh toán tiền hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ năm 2024

- Thí sinh vui lòng nhập Form này để thực hiện thanh toán trực tuyến. Trường hợp không thực hiện đóng tiền trực tuyến có thể đóng tiền tại các phòng giao dịch của Ngân hàng OCB

- Vui lòng đọc kỹ các thông tin trên form này và trên Biên nhận hồ sơ xét tuyển cao học năm 2024.

- Thí sinh thực hiện việc nộp hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ bản giấy, nhận Biên nhận hồ sơ và thực hiện các thao tác thanh toán tại form này mới xem như hoàn tất thủ tục.

- Vui lòng chụp lại màn hình/ hoặc lưu file minh chứng đã hoàn tất thanh toán để tiện kiểm tra, đối chiếu sau này.

- Các vấn đề cần trao đổi vui lòng liên hệ:

+ Liên quan đến thanh toán: (028) 38.222.357, số nội bộ 215

+ Liên quan đến hồ sơ, mức thanh toán: điện thoại: (028) 38.235.277 nhấn chọn tiếp các số nội bộ  16, 18, 20, 21, 23, 24, 25

Đơn vị phụ trách

Viện Đào tạo Sau đại học

  • Phí dịch vụ

    120,000 (Đồng)/ hồ sơ

Thông tin đăng ký

Chọn nội dung thanh toán (vui lòng kiểm tra kỹ tổng tiền khớp với mức đóng trên Biên nhận hồ sơ)

Phí dịch vụ