Đăng ký nộp hồ sơ, thi GMAT, kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào và lệ phí phỏng vấn tuyển sinh Thạc sĩ Hệ điều hành cao cấp năm 2024

 

Hướng dẫn đối với thí sinh đăng ký

 

Thông tin đăng ký tuyển sinh Thạc sĩ Hệ điều hành cao cấp:

-         Số CMND/CCCD:

-         Họ và tên:

-         Ngày sinh:

-         Số điện thoại:

-         Email:

1.     Phí đăng ký nộp hồ sơ đầu vào, thi GMAT, kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào và lệ phí phỏng vấn (1.770.000đ);

2.     Phí đăng ký nộp hồ sơ đầu vào, thi GMAT và lệ phí phỏng vấn (1.650.000đ);

Đóng tiền thông qua payment (Cổng Thanh toán trực tuyến UEH).

Bước 1. Nhập đầy đủ thông tin

Bước 2. Nhấn nút Đăng ký

Bước 3. Đóng tiền thông qua payment

Bước 4. Viện Đào tạo Sau đại học xử lý thông tin

Đơn vị phụ trách

Viện Đào tạo Sau đại học

  • Phí dịch vụ

    1,770,000 (Đồng)/ Hồ sơ

Thông tin đăng ký

1.     Phí đăng ký nộp hồ sơ đầu vào, thi GMAT, kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào và lệ phí phỏng vấn (1.770.000đ);

2.     Phí đăng ký nộp hồ sơ đầu vào, thi GMAT và lệ phí phỏng vấn (1.650.000đ).

 

Phí dịch vụ