Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại UEH (thi lần 2)

Điều kiện đăng ký: Người học của UEH có đăng ký và đóng phí bao gồm tiền ôn thi và lệ phí thi lần 1 nhưng không đạt chuẩn như nguyện vọng đăng ký.

Xem thông báo tại cổng thông tin https://vstep.ueh.edu.vn/

B1: Đăng ký online

Đọc nội dung hướng dẫn và điền đầy đủ thông tin bên dưới.

B2: Đăng ký và thanh toán trực tuyến qua Internet

B3: Hoàn thiện hồ sơ (bản cứng) theo yêu cầu, hồ sơ bản cứng gồm có:

- 1 Phiếu đăng ký dự thi, vào https://es.ueh.edu.vn/tracking để tìm lại phiếu đăng ký và tải phiếu đăng ký, in và ký tên

- 2 Hình 4x6 (cm) chụp trong vòng 6 tháng

- 1 Photo CCCD/CMND (không cần sao y)

Nộp bản cứng này tại địa chỉ theo thông báo tại https://vstep.ueh.edu.vn

Đơn vị phụ trách

Phòng Đào tạo thường xuyên

  • Phí dịch vụ

    1,000,000 (Đồng)/ Lần

Thông tin đăng ký

Chỉ điền khi hiện tại đang là Viên chức, học viên, sinh viên UEH.

Nếu dữ liệu này không chính xác, người dự thi phải đóng bổ sung lệ phí thi.

Tập tin *.JPG hoặc *.PNG tỉ lệ 4x5.

Kích thước tập tin không quá 5MB.

Nền ảnh màu trắng hoặc xanh.

Mặc áo có cổ và không mang kính.

Ảnh nộp là dạng ảnh thẻ.

Ảnh mẫu tham khảo

Click vào khung phía trên để Upload

Tập tin *.JPG hoặc *.PNG tỉ lệ 4x5.

Kích thước tập tin không quá 5MB.

Nền ảnh màu trắng hoặc xanh.

Mặc áo có cổ và không mang kính.

Ảnh nộp là dạng ảnh thẻ.

Ảnh mẫu tham khảo

Click vào khung phía trên để Upload

Phí dịch vụ