Đăng ký ôn tập tuyển sinh cao học năm 2024 đợt 2

Lưu ý: Thí sinh có đủ điều kiện dự tuyển theo quy định trong thông báo tuyển sinh đợt 2 năm 2024 mới được đăng ký các lớp ôn tập.

Mỗi lần đăng nhập chỉ đăng ký được 1 môn (Thí sinh click vào ô "Lớp học" để chọn môn và lớp ôn phù hợp). Thí sinh vui lòng đăng ký môn tiếng Anh và môn kiểm tra năng lực dạng GMAT lệch buổi nhau vì nếu không, lịch học sẽ trùng nhau.

Mỗi môn chỉ đăng ký và đóng tiền 1 lần. Học viên phải hoàn tất thanh toán học phí thì mới có tên trong danh sách lớp.

- Thời gian học: Sáng từ 07g00 - 10g40, chiều từ 13g00 - 16g30, tối từ 17g45 - 21g10. (Giờ học có thể thay đổi tùy theo thông báo của từng Giảng viên) 

- Lớp học chỉ khai giảng khi đủ số lượng học viên và kết thúc đăng ký khi các lớp đã khai giảng hoặc hết lớp.

- Môn tiếng Anh học 4 buổi/lớp, môn GMAT học 1 buổi/lớp.

Môn tiếng Anh (Học trực tuyến/online): học tối 2,4,6 hoặc tối 3,5,7 hoặc sáng, chiều thứ Bảy và sáng, chiều Chủ nhật.

- Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT (học 01 buổi trực tiếp tại trường): Học viên chỉ chọn học 01 buổi trong các buổi sau (Tối thứ 2 đến tối thứ 7, sáng thứ 7, chiều thứ 7, sáng Chủ nhật).

 

Thông báo lịch học và hạn chót đăng ký các lớp ôn: (Những lớp nào đến ngày khai giảng mà không mở được lớp do không đủ số lượng đăng ký thì trường sẽ gọi điện thoại hoặc nhắn tin báo học viên)

1.  Các lớp ôn tiếng Anh sẽ hết hạn đăng ký vào lúc 16g00 ngày 19/07/2024 hoặc đến khi hết lớp (Học viên sẽ không thể đăng ký vào các lớp đã đủ số lượng, những trường hợp đăng ký sau ngày hết hạn hoặc khi lớp đã đủ số lượng sẽ không có tên trong danh sách lớp. Giảng viên sẽ gửi đường link học cho học viên trước buổi học tối thiểu 03 giờ qua email học viên đã đăng ký.)

-  Lớp tiếng Anh 1 (Tối 3/5/7): Học từ 27/06 - 04/07/2024.

-  Lớp tiếng Anh 2 (Tối 2/4/6): Học từ 26/06 - 03/07/2024.

-  Lớp tiếng Anh 3 (Tối 3/5/7): Học từ 06/07 - 13/07/2024.

-  Lớp tiếng Anh 4 (Tối 2/4/6): Học từ 26/06 - 03/07/2024.

-  Lớp tiếng Anh 6 (Tối 2/4/6): Học từ 05/07 - 12/07/2024.

-  Lớp tiếng Anh 7 (Tối 3/5/7): Học từ 16/07 - 23/07/2024.

-  Lớp tiếng Anh 9 (Tối 3/5/7): Học từ 25/07 - 01/08/2024.

-  Lớp tiếng Anh 10 (Tối 2/4/6): Học từ 15/07 - 22/07/2024.

-  Lớp tiếng Anh 12 (Tối 2/4/6): Học từ 24/07 - 31/07/2024.

-  Lớp tiếng Anh 14 (sáng, chiều thứ Bảy và sáng, chiều Chủ nhật): 29/06 - 30/06/2024.

-  Lớp tiếng Anh 15 (sáng, chiều thứ Bảy và sáng, chiều Chủ nhật): 06/07 - 07/07/2024 (Hủy do không đủ số lượng).

-  Lớp tiếng Anh 16 (sáng, chiều thứ Bảy và sáng, chiều Chủ nhật): 13/07 - 14/07/2024.

-  Lớp tiếng Anh 17 (sáng, chiều thứ Bảy và sáng, chiều Chủ nhật): 27/07 - 28/07/2024 (Thay đổi lịch học so với ban đầu)

2. Các lớp ôn GMAT chỉ học 1 buổi và sẽ hết hạn đăng ký vào lúc 16g00 ngày 19/07/2024 hoặc đến khi hết lớp (những trường hợp đăng ký sau ngày hết hạn hoặc khi lớp đã đủ số lượng sẽ không có tên trong danh sách lớp. Trường sẽ gởi thông tin lớp học qua email và tin nhắn SMS trước khi học 1 ngày):

- Lớp GMAT 1 (tối thứ 4): học 26/06/2024. 

- Lớp GMAT 2 (tối thứ 5): học 27/06/2024.

Lớp GMAT 3 (tối thứ 6): học 28/06/2024.

Lớp GMAT 4 (tối thứ 7): học 29/06/2024.

- Lớp GMAT 5 (sáng thứ 7): học 29/06/2024.

- Lớp GMAT 6 (chiều thứ 7): học 29/06/2024.

- Lớp GMAT 7 (sáng Chủ nhật): học 30/06/2024.

Lớp GMAT 8 (tối thứ 2): học 01/07/2024.

Lớp GMAT 11 (tối thứ 5): học 04/07/2024 (Hủy do không đủ số lượng).

Lớp GMAT 12 (tối thứ 6): học 05/07/2024 (Hủy do không đủ số lượng).

- Lớp GMAT 14 (sáng thứ 7): học 06/07/2024.

- Lớp GMAT 15 (chiều thứ 7): học 06/07/2024. 

- Lớp GMAT 16 (sáng Chủ nhật): học 07/07/2024 (Hủy do không đủ số lượng).

Lớp GMAT 19 (tối thứ 4): học 10/07/2024.

Lớp GMAT 20 (tối thứ 5): học 11/07/2024.

- Lớp GMAT 22 (sáng thứ 7): học 13/07/2024.

- Lớp GMAT 23 (chiều thứ 7): học 13/07/2024 (Hủy do không đủ số lượng).

Lớp GMAT 26 (tối thứ 4): học 17/07/2024.

Lớp GMAT 27 (tối thứ 5): học 18/07/2024.

- Lớp GMAT 30 (sáng thứ 7): học 20/07/2024.

Lớp GMAT 33 (tối thứ 2): học 22/07/2024.

Lớp GMAT 36 (tối thứ 5): học 25/07/2024.

 

Bước 1: Điền đầy đủ và chính xác thông tin đăng ký;

Bước 2: Thanh toán học phí (Chỉ khi hoàn tất thanh toán học phí thì học viên mới có tên trong danh sách lớp);

Bước 3: Kết thúc đăng ký.

Bước 4: Viện Đào tạo Sau đại học sẽ kiểm tra thông tin các trường hợp đăng ký hợp lệ và chốt danh sách lớp;

Bước 5: Lưu ý trước buổi học

-        Môn tiếng Anh: Giảng viên sẽ gửi đường link học cho học viên trước buổi học tối thiểu 03 giờ qua email học viên đã đăng ký.

-        Môn GMAT: Học viên mang theo giấy tờ tùy thân, tin nhắn lớp học và máy tính bấm tay (calculator) khi tham dự buổi học đã đăng ký.

Đơn vị phụ trách

Viện Đào tạo Sau đại học

  • Phí dịch vụ

    900,000 (Đồng)/ Lớp

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ