Đăng ký cấp thẻ sinh viên

Đăng ký cấp thẻ sinh viên chỉ dành cho các sinh viên có nhu cầu cấp thẻ cứng.

Hiện tại UEH chuyển sang dùng thẻ sinh viên điện tử cho tất cả các dịch vụ và thi cử tại UEH. Xem chi tiết tại đây

UEH chỉ cung cấp thẻ sinh viên nhựa (Không tích hợp ngân hàng và không gắn chip) dùng để sử dụng cho các dịch vụ ngoài UEH.

 

B1. Điền đầy đủ thông tin người cần in thẻ ;

B2. Thanh toán phí cấp lại thẻ SV;

B3. P.CNTT tiếp nhận và in vào cuối ngày;

B4. Nhận email thông báo đến Phòng Công nghệ thông tin (A203) lấy thẻ theo thời gian được gửi trong email

 

Đơn vị phụ trách

P.CNTT

  • Phí dịch vụ

    100,000 (Đồng)/ 1 thẻ

Thông tin đăng ký

Các bạn K48 mới nhập học vui lòng không đăng ký in thẻ và chờ thông báo mới.

Phí dịch vụ