ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH “UEH MEKONG SUMMER CAMP 2023 - Local Life, Global Mind” TẠI UEH – PHÂN HIỆU VĨNH LONG