Đăng ký ôn tập tuyển sinh cao học năm 2023 đợt 2

Đăng ký ôn tập tuyển sinh cao học dành cho các thí sinh đã đủ điều kiện dự tuyển cao học.

Lưu ý: Thí sinh hoàn tất việc nộp hồ sơ và thanh toán tiền hồ sơ mới được đăng ký các lớp ôn tập

Mỗi lần đăng nhập chỉ đăng ký được 1 môn (Thí sinh click vào ô "Lớp học" để chọn môn và lớp ôn phù hợp). Thí sinh vui lòng đăng ký môn tiếng Anh và môn kiểm tra năng lực dạng GMAT lệch buổi nhau vì nếu không, lịch học sẽ trùng nhau.

Mỗi môn chỉ đăng ký và đóng tiền 1 lần. Học viên phải hoàn tất thanh toán học phí thì mới có tên trong danh sách lớp.

- Thời gian học: Sáng từ 07g00 - 10g40, chiều từ 13g00 - 16g30, tối từ 17g45 - 21g10.

- Lớp học chỉ khai giảng khi đủ số lượng học viên và kết thúc đăng ký khi các lớp đã khai giảng hoặc hết lớp.

- Môn tiếng Anh học 4 buổi/lớp, môn GMAT học 1 buổi/lớp.

Môn tiếng Anh (Học trực tuyến/online): học tối 2,4,6 hoặc tối 3,5,7 hoặc sáng, chiều thứ Bảy và sáng, chiều Chủ nhật.

- Môn kiểm tra năng lực dạng GMAT (học 1 buổi duy nhất và học trực tiếp tại trường): học tối thứ 3 hoặc tối thứ 4 hoặc chiều thứ 7 hoặc sáng Chủ nhật.

Thông báo lịch học và hạn chót đăng ký các lớp ôn: (Những lớp nào đến ngày khai giảng mà không mở được lớp do không đủ số lượng đăng ký thì trường sẽ nhắn tin báo học viên)

1.  Các lớp ôn tiếng Anh sẽ hết hạn đăng ký vào lúc 18g00 ngày 17/11/2023 hoặc đến khi hết lớp (Học viên sẽ không thể đăng ký vào các lớp đã đủ số lượng, những trường hợp đăng ký sau ngày hết hạn hoặc khi lớp đã đủ số lượng sẽ không có tên trong danh sách lớp. Giảng viên sẽ gởi mail đường link học cho học viên trước ngày học qua email đã đăng ký)

-  Lớp tiếng Anh 1 (Tối 3/5/7): Học từ 23/11 - 30/11/2023.

-  Lớp tiếng Anh 2 (Tối 2/4/6): Học từ 22/11 – 29/11/2023.

-  Lớp tiếng Anh 6 (sáng, chiều thứ Bảy và sáng, chiều Chủ nhật): 25/11 - 26/11/2023.

-  Lớp tiếng Anh 3 (Tối 3/5/7): Học từ 05/12 - 12/12/2023.

-  Lớp tiếng Anh 4 (Tối 2/4/6): Học từ 22/11 – 29/11/2023.

-  Lớp tiếng Anh 5 (Tối 2/4/6): Học từ 04/12 – 11/12/2023.

-  Lớp tiếng Anh 7 (sáng, chiều thứ Bảy và sáng, chiều Chủ nhật): 02/12 - 03/12/2023.

2. Các lớp ôn GMAT chỉ học 1 buổi và sẽ hết hạn đăng ký vào lúc 18g00 ngày 17/11/2023 hoặc đến khi hết lớp (những trường hợp đăng ký sau ngày hết hạn hoặc khi lớp đã đủ số lượng sẽ không có tên trong danh sách lớp. Trường sẽ gởi thông tin lớp học qua tin nhắn SMS trước khi học 1 ngày):

- Lớp GMAT 1 (tối thứ 3): học 28/11/2023. 

- Lớp GMAT 2 (tối thứ 4): học 06/12/2023.

- Lớp GMAT 3 (sáng Chủ nhật): học 03/12/2023.

- Lớp GMAT 4 (chiều thứ 7): học 09/12/2023.

- Lớp GMAT 5 (tối thứ 3): học 05/12/2023. 

- Lớp GMAT 6 (tối thứ 4): học 13/12/2023.

- Lớp GMAT 7 (tối thứ 3): học 12/12/2023. 

- Lớp GMAT 8 (sáng Chủ nhật): học 10/12/2023.

- Lớp GMAT 9 (tối thứ 5): học 07/12/2023. 

- Lớp GMAT 10 (tối thứ 5): học 14/12/2023.

Bước 1: Điền đầy đủ và chính xác thông tin đăng ký;

Bước 2: Thanh toán học phí (Chỉ khi hoàn tất thanh toán học phí thì học viên mới có tên trong danh sách lớp);

Bước 3: Kết thúc đăng ký.

Bước 4: Viện Đào tạo Sau đại học sẽ kiểm tra thông tin các trường hợp đăng ký hợp lệ và chốt danh sách lớp;

Bước 5: Lưu ý trước buổi học

-         Môn tiếng Anh: Giảng viên sẽ gởi mail đường link học cho học viên trước buổi học qua email học viên đã đăng ký.

-        Môn GMAT: Học viên mang theo giấy tờ tùy thân, tin nhắn lớp học và máy tính bấm tay (calculator) khi tham dự buổi học đã đăng ký.

 

Đơn vị phụ trách

Viện Đào tạo Sau đại học

  • Phí dịch vụ

    900,000 (Đồng)/ Lớp

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ