NH - Gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống Photocopy, in ấn UEH

 

Hạn mức sử dụng miễn phí hệ thống photocopy, in ấn của người học là 500 bản 1 mặt/1 năm/ người (trang 2 mặt tính là 2 bản).

Nhằm đáp ứng nhu cầu mong muốn gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống. UEH cho phép người học đăng ký tăng hạn mức  sử dụng hệ thống máy Photocopy, in ấn sử dụng thẻ tích hợp có thu phí đối với người học.

Đăng ký theo gói, 1 gói bằng 100 bản 1 mặt (trang 2 mặt được tính là 2 bản).

Mức phí: 25.000 đồng/1 gói (đã bao gồm giấy).

Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày đăng ký.

 

Bước 1: Người học đăng ký gia tăng hạn mức sử dụng tại Cổng giao dịch điện tử UEH bằng cách điền đầy đủ thông tin.

Bước 2: Xác thực email đăng ký và thanh toán phí dịch vụ trên cổng Thanh toán Payment UEH.

Bước 3: UEH tiếp nhận đăng ký, gia tăng hạn mức sử dụng trên hệ thống Photocopy.

Bước 4: Hệ thống gửi email xác nhận hoàn thành gia tăng hạn mức sử dụng cho người học. 
Từ thời điểm này, người học đã được cấp thêm hạn mức gia tăng để in ấn và photo.

 

Đơn vị phụ trách

DSA

  • Phí dịch vụ

    25,000 (Đồng)/ Gói

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ