VLVH - Đăng ký trả nợ học phần các khóa niên chế đại học Vừa làm vừa học

Lưu ý:

     Sinh viên cần cân nhắc thật kỹ trước khi đăng ký và nộp lệ phí thi trả nợ học phần. Trường không hoàn trả lệ phí khi sinh viên đã đăng ký nhưng không tham dự kỳ thi theo đúng thông báo.

1. Sinh viên đăng ký online bằng cách điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.

2. Xác thực đăng ký qua địa chỉ email

3. Nộp lệ phí thi: 250.000 đồng/học phần

 - Tra cứu đăng ký > Thanh toán theo 1 trong 2 cách

      Cách 1: Sau khi đăng ký online, thí sinh sẽ nhận email xác nhận đăng ký thành công,

         Trong đó sẽ có đường dẫn để đóng phí trực tuyến bằng các loại thẻ thông qua cổng thanh toán www.payment.ueh.edu.vn

      Cách 2: Chuyển khoản vào tài khoản:

                   Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

                   Số tài khoản: 0036 1000 0011 9009

                   Tại: Ngân hàng TMCP Phương Đông - CN Gia Định - PGD Duy Tân

                   Nội dung: [xxxx.yyyy - Họ và tên]. Trong đó, xxxx.yyyy là 8 mã số trong mục tra cứu đăng ký

4. Sau thời hạn đăng ký từng đợt theo thông báo, Phòng Đào tạo thường xuyên tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng ký. Trường hợp không hợp lệ, Phòng Đào tạo thường xuyên sẽ liên hệ SV để điều chỉnh

5. Thời hạn đăng ký và thời gian xem lịch thi, danh sách thi cụ thể theo thông báo theo đường link: https://dttx.ueh.edu.vn/category/tin-tuc/thong-bao-chung/

6. Thông tin chi tiết liên hệ: Cô Hương Trà - 0903130968, email: huongtra@ueh.edu.vn

Đơn vị phụ trách

Phòng Đào tạo thường xuyên

  • Phí dịch vụ

    250,000 (Đồng)/ môn

Thông tin đăng ký

Sinh viên ghi đúng thông tin tên học phần bị nợ (nếu nhiều học phần thì ghi tên các học phần, mỗi học phần cách nhau dấu “,” ).

Tập tin *.JPG hoặc *.PNG tỉ lệ 4x5.

Kích thước tập tin không quá 5MB.

Nền ảnh màu trắng hoặc xanh.

Mặc áo có cổ và không mang kính.

Ảnh nộp là dạng ảnh thẻ.

Ảnh mẫu tham khảo

Click vào khung phía trên để Upload

Phí dịch vụ