ĐHCQ - Thủ tục Chuyển khóa học (áp dụng đối với sinh viên Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy)

Hướng dẫn thủ tục:
Thông tin sinh viên cần cung cấp đầy đủ: 
+ Mã số sinh viên
+ Họ tên
+ Email
+ Điện thoại di động
 
1. Đăng ký thủ tục chuyển khóa học
2. Đóng phí chuyển khóa học (450.000đ) qua Cổng Thanh toán trực tuyến UEH (https://payment.ueh.edu.vn/)
3. Gửi thông tin đã thanh toán đến email Phòng Đào tạo (qldt_ctsv@ueh.edu.vn)
 

Quy trình
B1. Nhập đầy đủ thông tin
B2. Nhấn nút Đăng ký
B3. Đóng tiền thông qua Payment

Đơn vị phụ trách

Phòng Đào tạo

  • Phí dịch vụ

    450,000 (Đồng)/ Lần

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ