Đăng ký ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Văn bằng 2 - Đại học chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

 

Hướng dẫn đối với thí sinh đăng ký

 

Thông tin đăng ký ôn tập và kiểm tra trình độ Tiếng Anh đầu vào:

-         Số CMND/CCCD:

-         Họ và tên:

-         Ngày sinh:

-         Số điện thoại:

-         Email:

1.     Phí đăng ký thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào (150.000đ);

2.     Phí đăng ký ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào (450.000đ);

Đóng tiền thông qua payment (Cổng Thanh toán trực tuyến UEH).

Thời gian đóng phí ôn tập và thi kiểm tra tiếng Anh đầu vào: đến hết ngày 28/02/2024.

Bước 1. Nhập đầy đủ thông tin

Bước 2. Nhấn nút Đăng ký

Bước 3. Đóng tiền thông qua payment

Bước 4. Phòng Đào tào xử lý thông tin

Đơn vị phụ trách

Phòng Đào tạo

  • Phí dịch vụ

    150,000 (Đồng)/ Môn

Thông tin đăng ký

 

1.     Phí đăng ký thi kiểm tra trình độ tiếng Anh (150.000đ)

2.     Phi đăng ký ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh (450.000đ)

 

Phí dịch vụ