Phối hợp truyền thông (SỰ KIỆN/HOẠT ĐỘNG/NỘI DUNG/KHÁC) trên các kênh truyền thông của UEH

Các đơn vị có nhu cầu tổ chức và truyền thông (sự kiện/hoạt động/nội dung) trên các kênh truyền thông của UEH  bao gồm:

 • Phối hợp thiết kế và tổ chức sự kiện lớn của UEH; Trường thành viên
 • Phối hợp truyền thông trước, trong và sau sự kiện trên các kênh truyền thông của UEH
  • Portal UEH tiếng Anh - Việt (tin tức, sự kiện)
  • LCD trong trường/LED ngoài trường/Bảng chỉ dẫn
  • Mạng xã hội: Fanpage UEH, Youtube UEH, Linkin,...
 • Mời cơ quan báo chí tham gia sự kiện

Bước 1: Đơn vị có nhu cầu, gửi thông tin đăng ký với phòng MarCom thống nhất các hạng mục phối hợp triển khai đính kèm Kế hoạch tổ chức được phê duyệt:

 ● Thiết kế: Lên danh mục ấn phẩm, nội dung chi tiết trên ấn phẩm liên quan.

 ● Truyền thông trước sự kiện: Phối hợp cung cấp thông tin, kênh, nội dung truyền thông, ấn phẩm trên các kênh 

 Portal UEH mục sự kiện: 1793x972

 Portal UEH mục sự kiện tiếng Anh: 1499x600, 288x156

 Fanpage UEH: 1200x628 (mục sự kiện), 1200x900 (bài đăng)

 LCD/LED/Bảng chỉ dẫn: 1920x1080

 Standee: 940*3133

 ● Mời báo đài tham dự sự kiện: Chi tiết nhu cầu, ngân sách và nội dung thông cáo báo chí theo Mẫu thông cáo báo chí

 ● Chụp ảnh: cung cấp chi tiết về thời gian, địa điểm

 ● Truyền thông sau sự kiện: cung cấp thông tin kênh, hình ảnh, video liên quan và nội dung theo Mẫu bài viết truyền thông sau sự kiện

 Portal UEH mục Tin tức tiếng Việt, tiếng Anh: 1499*600, 500*333

 Fanpage: 1200*900 hoặc 900*900

 ● Tư vấn giới thiệu nhà cung cấp phù hợp: Chi tiết nhu cầu, các thông tin liên quan về in ấn, thi công, sản xuất video, thiết kế ấn phẩm, thiết kế website… (nếu có)

 ● Các hạng mục cần phối hợp khác (nếu có): Chi tiết nhu cầu, các thông tin liên quan

 Bước 2: Phòng Marketing - Truyền thông trong 3 ngày sẽ phản hồi tư vấn, phối hợp triển khai các hạng mục theo thống nhất.

 Bước 3: Thực hiện các nội dung theo kế hoạch tổ chức

Đơn vị phụ trách

Phòng Marketing - Truyền thông

 • Phí dịch vụ

  Miễn phí

Thông tin đăng ký

Giới thiệu, mô tả chi tiết nội dung hoạt động, sự kiện cần truyền thông

Vui lòng upload kế hoạch đã được Ban Giám đốc UEH ký duyệt

Phí dịch vụ