Đề nghị cộng điểm môn học cho đề tài đạt giải NCKH SV

Đề nghị cộng điểm môn học cho đề tài đạt giải NCKH SV

- Bước 1: Sinh viên có nhu cầu, thực hiện Giấy đề nghị cộng điểm (mẫu đính kèm) gửi về phòng QLKH-HTQT (bản giấy gửi trực tiếp hoặc bản mềm qua email) 

- Bước 2: Phòng QLKH-HTQT tiến hành kiểm tra thông tin.

 + Đồng ý phê duyệt -> chuyển thông tin cho phòng Đào tạo.

 + Từ chối phê duyệt -> thông báo cho sinh viên điều chỉnh và gửi lại.

  

 Lưu ý: Các trường hợp gửi bản mềm qua email, phòng QLKH-HTQT tổng hợp, chuyển thông tin cho phòng Đào tạo vào cuối mỗi tháng. Sinh viên cần cộng điểm gấp, nộp bản giấy trực tiếp cho phòng QLKH-HTQT và chuyển cho phòng Đào tạo.

 Quy định, cơ sở thực hiện

 Quyết định số 3091/QĐ-ĐHKT-QLKH ngày 16/10/20217 ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Đơn vị phụ trách

Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ