Nghỉ ốm

Nghỉ ốm

1. Hồ sơ nghỉ chế độ ốm đau thông thường gồm:

 a) Đơn Đề nghị nghỉ ốm đau (https://hrm.ueh.edu.vn/cac-bieu-mau/)

 b) Bản chính Giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú;

 c) Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD) do cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền cấp đối với trường hợp ngoại trú.

 2. Trường hợp nghỉ ốm đau thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày:

 a) Bản chính hoặc bản sao Giấy ra viện.

 b) Nếu có thời gian không điều trị nội trú: Bản sao Phiếu hội chẩn hoặc Biên bản hội chẩn (có chứng thực) thể hiện thời gian nghỉ việc để điều trị.

 3. Trường hợp VC, NLĐ khám, chữa bệnh ở nước ngoài, hồ sơ gồm:

 a) Giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp (bản dịch tiếng Việt có công chứng);

 b) Giấy xác nhận của một cơ sở y tế trong nước hoặc xác nhận của cơ sở y tế tuyến tỉnh hoặc tuyến Trung ương về tình trạng bệnh tật và hướng điều trị đối với trường hợp ra nước ngoài khám, chữa bệnh.

 Quy trình cụ thể:

 Bước 1: VC/NLĐ làm đơn đề nghị nghỉ có ý kiến chấp thuận của Lãnh đạo đơn vị.

 Bước 2: VC/NLĐ gửi trực tiếp đơn kèm các chứng từ liên quan (bản chính hoặc sao y) về Phòng Quản trị nguồn nhân lực hoặc gửi gián tiếp thông qua Phòng Tổng hợp thuộc các trường thành viên.

 Bước 3: Phòng Quản trị nguồn nhân lực tổng hợp, trình Ban Giám hiệu UEH phê duyệt.

 Bước 4: Phòng Quản trị nguồn nhân lực phối hợp Phòng Tài chính - Kế toán thực hiện chế độ đối với VC/NLĐ.

Đơn vị phụ trách

Phòng Quản trị nguồn nhân lực

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

- Thông báo: Thời gian phản hồi kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ: 3 ngày làm việc

Phí dịch vụ