Đăng ký phúc thảo kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam

B1: Đăng ký online

Đọc nội dung hướng dẫn và điền đầy đủ thông tin bên dưới.

B2: Đăng ký và thanh toán trực tuyến qua Internet/ hoặc phòng giao dịch Ngân hàng OCB

B3: Hoàn thiện Giấy đề nghị phúc khảo, vào https://es.ueh.edu.vn/tracking để tìm lại giấy đề nghị và tải giấy đề nghị, in và ký tên

Nộp bản cứng này tại địa chỉ theo thông báo tại https://vstep.ueh.edu.vn

Lưu ý: Thời gian nhận đăng ký phúc khảo là 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Đơn vị phụ trách

Phòng Đào tạo thường xuyên

  • Phí dịch vụ

    900,000 (Đồng)/ Lần

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ