Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

 

a) Mục đích:

- Kê khai các thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia đình khi không có mã số BHXH.

- Kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu ...

b) Quý Thầy/Cô vui lòng hoàn thành tờ khai theo mẫu Tờ khai BHXH và điền thông tin đăng ký, đính kèm ảnh mặt trước, sau CCCD và tờ khai theo form bên dưới:

 

 

Đơn vị phụ trách

Phòng Tài chính - Kế toán

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Tờ khai BHXH đã điền đầy đủ thông tin. Trường hợp chưa có số sổ BHXH ghi: Chưa tham gia BHXH. Lưu ý điền nơi khám chữa bệnh ban đầu trong danh mục sau: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/co-so-kcb-tai-tphcm-te-nhan-dang-ky-kcbbd.aspx

Phí dịch vụ