ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH “UEH SUMMER CAMP 2024” TẠI UEH – PHÂN HIỆU VĨNH LONG

Chương trình UEH Summer Camp 2024: Chi tiết tại đây

1.    Quy trình đăng ký tham gia chương trình :

    Bước 1: Sinh viên đăng ký online theo địa chỉ https://go.ueh.edu.vn/summercamp2024

    Bước 2: Nhận kết quả đăng ký qua email (sau khi UEH và Trường Sinh viên theo học xét duyệt hồ sơ);

   Bước 3: Hoàn tất thủ tục nhập học tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long (theo hướng dẫn được UEH – Phân hiệu Vĩnh Long thông báo qua email sinh viên và được cấp: mã số sv, tài khoản sinh viên);

    Bước 4: Thực hiện đăng ký học phần và các chương trình (theo hướng dẫn);

    Bước 5: Nộp học phí tham gia chương trình (theo hướng dẫn);

    Bước 6: Tham gia học tập và rèn luyện tại UEH – Phân hiệu Vĩnh Long theo Kế hoạch đào tạo.

2.    Thực hiện đăng ký tham gia chương trình tại đây :

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH

“UEH SUMMER CAMP 2024”

Local life, Global mind

TẠI UEH - PHÂN HIỆU VĨNH LONG

Đơn vị phụ trách

PHVL - Phòng Đào tạo

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ