ĐHCQ - Bản sao văn bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy (ĐHCQ, LTCQ, VB2CQ)

Thời gian cung cấp dịch vụ: 05 - 07 ngày làm việc (không bao gồm Thứ 7, chủ nhật).
Thời gian chuyển phát nhanh: 01 - 05 ngày.
Sinh viên sẽ nhận được email thông báo khi hoàn thành cấp hồ sơ nếu trường hợp chọn nhận tại các cơ sở của UEH;
Sau khi có email, sinh viên tới nhận hồ sơ tại cơ sở sinh viên đã đăng ký nhận hoặc nhận thông qua chuyển phát nhanh.
 
Thông tin liên hệ:
Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học (DSA)
Hotline: 028.7306.1976 (Ext: 1007, 1009, 1014)
Email: dsa@ueh.edu.vn

 

 1. SV đăng ký online bằng cách điền đầy đủ các thông tin bắt buộc (*)
 2. Xác thực bằng SMS/địa chỉ email
 3. Thanh toán trực tuyến
 4. Phòng Chăm sóc & hỗ trợ người học (DSA) tiếp nhận và kiểm tra đăng ký hợp lệ
  4.1. Trường hợp không hợp lệ sẽ liên hệ SV để điều chỉnh
 5. Phòng Đào tạo in bản sao văn bằng theo số lượng
 6. Văn phòng trường đóng dấu
 7. DSA gửi đến người học qua dịch vụ chuyển phát

Đơn vị phụ trách

Phòng Đào tạo, Phòng Chăm sóc và hỗ trợ người học

 • Phí dịch vụ

  60,000 (Đồng)/ Bản

Thông tin đăng ký

Nếu không nhớ, ghi "0"

Vui lòng lựa chọn loại bản sao và hình thức nhận tại đây

Chọn cơ sở nhận nếu chọn hình thức nhận tại UEH

Phí dịch vụ