ĐĂNG KÝ THAM GIA HỌC TẬP TẠI ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Đăng ký tham gia Chương trình “Trao đổi sinh viên trong nước tại UEH” 

Short-term Learning, Long-term Certificate from UEH

Trao đổi sinh viên trong nước tại UEH” là chương trình mà UEH phối hợp kết nối với các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước, mang tới cho Bạn cơ hội trải nghiệm phong cách giáo dục riêng biệt, tiếp thu những kiến thức mới nhất, môi trường học thuật hiện đại, đồng thời kết nối trực tiếp với các sinh viên tài năng của một Đại học trọng điểm quốc gia.

Chỉ với 2 tháng “thực học”, các bạn sẽ được thụ hưởng chương trình học đạt chuẩn quốc tế và nhận ngay chứng chỉ vô thời hạn mang tên Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - UEH. 

Xem chi tiết thông tin chương trình tại đây.

Người học có nhu cầu tham gia trao đổi học tập tại UEH đăng ký theo hình thức trực tuyến và thực hiện theo trình tự các bước sau:

·         Bước 1: Người học tìm hiểu các lộ trình đào tạo các ngành học tại UEH và lựa chọn những môn học phù hợp với bản thân tại Cổng tuyển sinh UEH. (Tips: Sử dụng công cụ tìm kiếm nhanh của website để tìm hiểu nhanh chóng hơn);

·         Bước 2: Người học đăng ký tham gia chương trình tại đây;

·         Bước 3: Ban Đào tạo UEH liên hệ người học đã đăng ký để tiếp nhận, trao đổi thông tin, hỗ trợ thủ tục;

·         Bước 4: Ban Đào tạo UEH rà soát việc mở lớp học phần theo thời gian học thống nhất với người đăng ký;

·         Bước 5: Ban Đào tạo UEH lập danh sách người học chính thức đến trao đổi tại UEH;

·         Bước 6: Ban Đào tạo UEH thông báo cho người học qua email, điện thoại;

·         Bước 7: Người học tham dự học tập tại UEH cơ sở TP.HCM hoặc cơ sở Phân hiệu Vĩnh Long. (Lưu ý: Chất lượng đào tạo và chương trình học tập là như nhau ở hai cơ sở);

·         Bước 8: Người học sau khi hoàn tất được cấp 02 giấy chứng nhận: (1) Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập theo hình thức trao đổi sinh viên tại UEH và (2) Giấy chứng nhận Kết quả học tập học phần có kết quả tại UEH.

Người học khi tham gia chương trình trao đổi cần đáp ứng điều kiện sau:

·         Không vi phạm kỷ luật, không thuộc diện xem xét buộc thôi học;

·         Đang học chương trình đào tạo có môn học phù hợp với chương trình trao đổi;

·         Đáp ứng các điều kiện theo thỏa thuận hợp tác giữa UEH với các trường đối tác;

·         Nếu phục vụ trao đổi tín chỉ thì tổng số tín chỉ tích lũy tại cơ sở đối tác không vượt quá 25% tổng khối lượng của chương trình đào tạo.

Trách nhiệm khi tham gia chương trình trao đổi:

·         Chấp hành quy chế, quy định, thông báo khi tham gia chương trình trao đổi;

·         Nộp hồ sơ đăng ký đầy đủ và học phí học phần trao đổi đúng hạn theo quy định;

·         Tuân thủ thời khóa biểu, quy định về học tập, kiểm tra, đánh giá, công tác rèn luyện và các quy định khác tại UEH Thành phố Hồ Chí Minh và UEH Vĩnh Long trong thời gian trao đổi;

·         Chịu trách nhiệm về chỗ ăn ở, sinh hoạt và các chi phí bảo hiểm, y tế và các chi phí liên quan khác phát sinh trong thời gian học tập trao đổi;

·         Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo quy định trong thời gian trao đổi.

Đơn vị phụ trách

Ban Đào tạo

  • Phí dịch vụ

    Miễn phí

Thông tin đăng ký

Phí dịch vụ