Danh sách dịch vụ

SĐH - Giấy xác nhận người học - Sau đại học (Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, Nghiên cứu sinh)

SĐH - Giấy xác nhận người học Sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh)

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH “UEH MEKONG SUMMER CAMP 2023 - Local Life, Global Mind” TẠI UEH – PHÂN HIỆU VĨNH LONG

UEH MEKONG SUMMER CAMP 2023 - Local Life, Global Mind được tổ chức lần đầu tiên giữa các Trường khối kinh tế của cả nước tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

SĐH - Bảng điểm học tập TIẾNG VIỆT tuyển sinh từ năm 2011 - Sau đại học (Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, Nghiên cứu sinh)

SĐH - Bảng điểm học tập tuyển sinh từ năm 2011

SĐH - Bảng điểm học tập TIẾNG VIỆT tuyển sinh từ trước năm 2011 - Sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh)

SĐH - Bảng điểm học tập TIẾNG VIỆT tuyển sinh từ trước năm 2011

SĐH - Bảng điểm học tập TIẾNG ANH tất cả các khóa - Sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh)

Bảng điểm tiếng Anh: 100.000đ/bản đầu tiên, 20.000đ/bản cho các bản tiếp theo

NH - E-confirm – Hồ sơ điện tử có xác thực (Đối tượng: ĐHCQ từ Khóa 35 đến nay - LTCQ từ Khóa 14 đến nay - VB2CQ từ khóa 9 đến nay; VLVH: tuyển sinh từ đợt 01 năm 2016 trở về sau; SĐH: Tuyển sinh từ năm 2011)

E-confirm – Hồ sơ điện tử có xác thực

SĐH - Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp - Sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh)

SĐH - Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp

Đăng ký cấp thẻ sinh viên

Đăng ký cấp lại thẻ sinh viên chỉ dành cho các sinh viên mất thẻ và yêu cầu cấp lại.

VLVH - Bản sao Chứng chỉ/Chứng nhận ngắn hạn.

Đăng ký cấp bản sao Chứng chỉ/Chứng nhận ngắn hạn.

SĐH - Phúc khảoTuyển sinh Cao học

Phúc khảo Tuyển sinh Cao học

SĐH - Dịch bản sao văn bằng tốt nghiệp - Sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh)

SĐH - Dịch bản sao văn bằng tốt nghiệp

Đăng ký học khóa “Đào tạo quản lý kinh tế - tài chính”

Đảm bảo chứng chỉ theo quy định của bộ Y Tế tại quyết định số 2969/QĐ-BYT ngày 16/6/2021.

Đăng ký học khóa “Đào tạo quản lý kinh tế - tài chính” dành cho ngành Y tế.

Đảm bảo chứng chỉ theo quy định của bộ Y Tế tại quyết định số 2969/QĐ-BYT ngày 16/6/2021.

NH - Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC

https://ilacs.ueh.edu.vn/ho-so-dang-ky-thi-toeic/

NH - Phúc khảo thi Tiếng anh đầu ra

Phúc khảo Tiếng Anh đầu ra

NH - Phúc khảo các học phần

Không bao gồm Phúc khảo Tiếng Anh đầu ra, Tốt nghiệp, Kết thúc học phần học và thi tại Phân hiệu Vĩnh Long

NH - Tra cứu văn bằng UEH

Tra cứu văn bằng UEH

NH - Đăng ký mua coupon Shuttle bus

Đăng ký mua vé combo UEH Shuttle bus

VC-NH - Gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống Photocopy, in ấn UEH

Gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống Photocopy, in ấn UEH

Visa extension procedures for foreigners

Visa extension procedures for foreigners

Thanh toán tiền hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ (đợt 1, năm 2023)

Đóng phí hồ sơ Tuyển sinh cao học 2023 đợt 1

Đăng ký nộp hồ sơ, ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Thạc sĩ điều hành cao cấp Chính sách công

Đăng ký nộp hồ sơ, ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Thạc sĩ điều hành cao cấp Chính sách công

CHIA SẺ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

CHIA SẺ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đăng ký dự thi ngoại ngữ theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP)

Đăng ký dự thi ngoại ngữ theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) tại UEH