Danh sách dịch vụ

VLVH - Giấy xác nhận người học hệ Vừa làm vừa học (để bổ túc hồ sơ cá nhân, đã hoàn thành chương trình học hay đang trong thời gian trả nợ học phần)

VLVH - Giấy xác nhận người học hệ Vừa làm vừa học

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH “UEH MEKONG SUMMER CAMP 2023 - Local Life, Global Mind” TẠI UEH – PHÂN HIỆU VĨNH LONG

UEH MEKONG SUMMER CAMP 2023 - Local Life, Global Mind được tổ chức lần đầu tiên giữa các Trường khối kinh tế của cả nước tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

VLVH - Bảng điểm học tập dành cho hệ Vừa làm vừa học (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ đợt 01 năm 2016 trở về sau)

Bảng điểm tiếng Việt: 20.000đ/bản; bảng điểm tiếng Anh: 100.000đ/bản đầu tiên, 20.000đ/bản cho các bản tiếp theo

VLVH - Bảng điểm học tập dành cho hệ Vừa làm vừa học (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh trước năm 2016)

VLVH - Bảng điểm học tập dành cho hệ Vừa làm vừa học (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh trước năm 2016)

NH - E-confirm – Hồ sơ điện tử có xác thực (Đối tượng: ĐHCQ từ Khóa 35 đến nay - LTCQ từ Khóa 14 đến nay - VB2CQ từ khóa 9 đến nay; VLVH: tuyển sinh từ đợt 01 năm 2016 trở về sau; SĐH: Tuyển sinh từ năm 2011)

E-confirm – Hồ sơ điện tử có xác thực

VLVH - Bản sao Chứng chỉ/Chứng nhận ngắn hạn.

Đăng ký cấp bản sao Chứng chỉ/Chứng nhận ngắn hạn.

Đăng ký cấp thẻ sinh viên

Đăng ký cấp lại thẻ sinh viên chỉ dành cho các sinh viên mất thẻ và yêu cầu cấp lại.

VLVH - Bản sao văn bằng tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học

Đăng ký cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ nhất (Từ K2022 trở về sau) tại các đơn vị liên kết đào tạo.

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT tất cả các năm, đã tốt nghiệp Trung cấp/Trung cấp nghề, đã tốt nghiệp Cao đẳng/Cao đẳng nghề.

Đăng ký Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Vừa làm vừa học (Từ K2022 trở về sau) tại các đơn vị liên kết đào tạo.

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Cao đẳng nghề, đăng ký học liên thông từ Cao đẳng lên Đai học Vừa làm vừa học.

Đăng ký Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Vừa làm vừa học (Từ K2022 trở về sau) tại các đơn vị liên kết đào tạo.

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp hoặc Trung cấp nghề, đăng ký học liên thông từ Cao đẳng lên Đai học Vừa làm vừa học.

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ hai (Từ K2022) tại các đơn vị liên kết đào tạo.

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp đại học, đăng ký học thêm Văn bằng thứ hai

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ nhất và Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học (Từ K2022) nộp Hồ sơ tại trường CĐ Viễn Đông.

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT tất cả các năm, đã tốt nghiệp Trung cấp/trung cấp nghề, đã tốt nghiệp Cao đẳng/Cao đẳng nghề.

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học (Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT 2023)

Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT 2023

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ nhất (Từ đợt 3 năm 2023 trở về sau)

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT tất cả các năm, đã tốt nghiệp Trung cấp/trung cấp nghề, đã tốt nghiệp Cao đẳng/Cao đẳng nghề.

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ hai (Từ đợt 3 năm 2023 trở về sau)

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp đại học, đăng ký học thêm Văn bằng thứ hai

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học (Từ K2022) nộp Hồ sơ tại trường CĐ Sonadezi.

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT tất cả các năm, đã tốt nghiệp Trung cấp/trung cấp nghề, đã tốt nghiệp Cao đẳng/Cao đẳng nghề và đã tốt nghiệp ĐH.

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ nhất (Từ K2022) - học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT tất cả các năm, đã tốt nghiệp Trung cấp/trung cấp nghề, đã tốt nghiệp Cao đẳng/Cao đẳng nghề.

Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ hai (Từ K2022) - học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp đại học, đăng ký học thêm Văn bằng thứ hai

Đăng ký Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Vừa làm vừa học (Từ K2022) - học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Cao đẳng nghề, đăng ký học liên thông từ Cao đẳng lên Đai học Vừa làm vừa học.

Đăng ký học khóa “Đào tạo quản lý kinh tế - tài chính”

Đảm bảo chứng chỉ theo quy định của bộ Y Tế tại quyết định số 2969/QĐ-BYT ngày 16/6/2021.

Đăng ký học khóa “Đào tạo quản lý kinh tế - tài chính” dành cho ngành Y tế.

Đảm bảo chứng chỉ theo quy định của bộ Y Tế tại quyết định số 2969/QĐ-BYT ngày 16/6/2021.

VLVH - Dịch văn bằng tốt nghiệp sang tiếng Anh dành cho sinh viên học VB1, Liên Thông trung cấp, Liên thông cao đẳng, VB2 hệ vừa làm vừa học (đối với văn bằng được cấp trước năm 2010) (50.000/1 bản)

Dịch vụ dịch văn bằng tốt nghiệp sang tiếng Anh dành cho sinh viên học VB1, Liên Thông trung cấp, Liên thông cao đẳng, VB2 hệ vừa làm vừa học (đối với văn bằng được cấp trước năm 2010) (50.000/1 bản)

NH - Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC

https://ilacs.ueh.edu.vn/ho-so-dang-ky-thi-toeic/

NH - Phúc khảo thi Tiếng anh đầu ra

Phúc khảo Tiếng Anh đầu ra

NH - Tra cứu văn bằng UEH

Tra cứu văn bằng UEH

NH - Phúc khảo các học phần

Không bao gồm Phúc khảo Tiếng Anh đầu ra, Tốt nghiệp, Kết thúc học phần học và thi tại Phân hiệu Vĩnh Long

VC-NH - Gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống Photocopy, in ấn UEH

Gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống Photocopy, in ấn UEH

NH - Đăng ký mua coupon Shuttle bus

Đăng ký mua vé combo UEH Shuttle bus

Visa extension procedures for foreigners

Visa extension procedures for foreigners

Đăng ký ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Văn bằng 2 - Đại học chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

Đăng ký ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mai VB2 Đại học chính quy

VLVH - Đăng ký thi tốt nghiệp các khóa niên chế đại học Vừa làm vừa học

Đăng ký thi tốt nghiệp các khóa niên chế đại học Vừa làm vừa học

CHIA SẺ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

CHIA SẺ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

VLVH - Đăng ký trả nợ học phần các khóa niên chế đại học Vừa làm vừa học

Đăng ký trả nợ học phần các khóa niên chế đại học Vừa làm vừa học

Đăng ký dự thi ngoại ngữ theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP)

Đăng ký dự thi ngoại ngữ theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) tại UEH