Danh sách dịch vụ

VLVH - Giấy xác nhận người học hệ Vừa làm vừa học (để bổ túc hồ sơ cá nhân, đã hoàn thành chương trình học hay đang trong thời gian trả nợ học phần)

VLVH - Giấy xác nhận người học hệ Vừa làm vừa học

Đăng ký các hoạt động UEH

Đăng ký các hoạt động của UEH

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH “UEH SUMMER CAMP 2024” TẠI UEH – PHÂN HIỆU VĨNH LONG

UEH SUMMER CAMP 2024 được tổ chức giữa các Trường khối kinh tế của cả nước tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

VLVH - Bảng điểm học tập dành cho hệ Vừa làm vừa học (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ đợt 01 năm 2016 trở về sau)

Bảng điểm tiếng Việt: 20.000đ/bản; bảng điểm tiếng Anh: 100.000đ/bản đầu tiên, 20.000đ/bản cho các bản tiếp theo

VLVH - Bảng điểm học tập dành cho hệ Vừa làm vừa học (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh trước năm 2016)

VLVH - Bảng điểm học tập dành cho hệ Vừa làm vừa học (Áp dụng cho các khóa tuyển sinh trước năm 2016)

NH - E-confirm – Hồ sơ điện tử có xác thực (Đối tượng: ĐHCQ từ Khóa 35 đến nay - LTCQ từ Khóa 14 đến nay - VB2CQ từ khóa 9 đến nay; VLVH: tuyển sinh từ đợt 01 năm 2016 trở về sau; SĐH: Tuyển sinh từ năm 2011)

E-confirm – Hồ sơ điện tử có xác thực

Đăng ký cấp thẻ sinh viên

Đăng ký cấp thẻ sinh viên dành cho các sinh viên có nhu cầu làm lại hoặc yêu cầu cấp thẻ cứng.

VLVH - Bản sao văn bằng tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học

Đăng ký cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học

VLVH - Bản sao Chứng chỉ/Chứng nhận ngắn hạn.

Đăng ký cấp bản sao Chứng chỉ/Chứng nhận ngắn hạn.

PHVL Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ nhất (Từ K2024) - học tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT tất cả các năm, đã tốt nghiệp Trung cấp/trung cấp nghề, đã tốt nghiệp Cao đẳng/Cao đẳng nghề.

PHVL - Đăng ký Đại học Vừa làm vừa học Văn bằng thứ hai (Từ K2024) - học tại Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh - Phân hiệu Vĩnh Long

Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp đại học, đăng ký học thêm Văn bằng thứ hai

VLVH - Dịch văn bằng tốt nghiệp sang tiếng Anh dành cho sinh viên học VB1, Liên Thông trung cấp, Liên thông cao đẳng, VB2 hệ vừa làm vừa học (đối với văn bằng được cấp trước năm 2010) (50.000/1 bản)

Dịch vụ dịch văn bằng tốt nghiệp sang tiếng Anh dành cho sinh viên học VB1, Liên Thông trung cấp, Liên thông cao đẳng, VB2 hệ vừa làm vừa học (đối với văn bằng được cấp trước năm 2010) (50.000/1 bản)

Đăng ký học khóa “Đào tạo quản lý kinh tế - tài chính” dành cho ngành Y tế.

Đảm bảo chứng chỉ theo quy định của bộ Y Tế tại quyết định số 2969/QĐ-BYT ngày 16/6/2021.

NH - Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC

https://ilacs.ueh.edu.vn/ho-so-dang-ky-thi-toeic/

NH - Phúc khảo thi Tiếng anh đầu ra

Phúc khảo Tiếng Anh đầu ra

NH - Tra cứu văn bằng UEH

Tra cứu văn bằng UEH

NH - Phúc khảo các học phần

Không bao gồm Phúc khảo Tiếng Anh đầu ra, Tốt nghiệp, Kết thúc học phần học và thi tại Phân hiệu Vĩnh Long

VC-NH - Gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống Photocopy, in ấn UEH

Gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống Photocopy, in ấn UEH

Visa extension procedures for foreigners

Visa extension procedures for foreigners

VLVH - Đăng ký trả nợ học phần các khóa niên chế đại học Vừa làm vừa học

Đăng ký trả nợ học phần các khóa niên chế đại học Vừa làm vừa học

VLVH - Đăng ký thi tốt nghiệp các khóa niên chế đại học Vừa làm vừa học

Đăng ký thi tốt nghiệp các khóa niên chế đại học Vừa làm vừa học

CHIA SẺ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

CHIA SẺ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đăng ký ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Văn bằng 2 - Đại học chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

Đăng ký ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mai VB2 Đại học chính quy

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đăng ký thi và luyện thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại UEH

Đăng ký thi và luyện thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại UEH

Đăng ký thi và luyện thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên Cao học, sinh viên UEH tại Phân hiệu Vĩnh Long

Đăng ký thi và luyện thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên Cao học, sinh viên UEH tại Phân hiệu Vĩnh Long

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại UEH (thi lần 2)

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại UEH (thi lần 2)

Đăng ký phúc thảo kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đăng ký phúc khảo kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam

VLVH - Lệ phí phục vụ tốt nghiệp dành cho các khóa niên chế

VLVH - Lệ phí phục vụ tốt nghiệp dành cho các khóa niên chế

VLVH - Lệ phí chuyển khóa, chuyển ngành, chuyển trường

VLVH - Lệ phí chuyển khóa, chuyển ngành, chuyển trường

VLVH - Lệ phí bảo lưu kết quả học tập, tuyển sinh

VLVH - Lệ phí bảo lưu kết quả học tập, tuyển sinh