Danh sách dịch vụ

Đăng ký các hoạt động UEH

Đăng ký các hoạt động của UEH

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH “UEH SUMMER CAMP 2024” TẠI UEH – PHÂN HIỆU VĨNH LONG

UEH SUMMER CAMP 2024 được tổ chức giữa các Trường khối kinh tế của cả nước tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

ĐHCQ - Giấy xác nhận sinh viên Đại học chính quy (để bổ túc hồ sơ cá nhân, đã hoàn thành chương trình học hay đang trong thời gian trả nợ học phần)

ĐHCQ - Giấy xác nhận sinh viên Đại học chính quy (để bổ túc hồ sơ cá nhân, đã hoàn thành chương trình học hay đang trong thời gian trả nợ học phần)

ĐHCQ - Bảng điểm học tập (ĐHCQ từ Khóa 35 đến nay - LTCQ từ Khóa 14 đến nay - VB2CQ từ khóa 9 đến nay)

Bảng điểm tiếng Việt: 20.000đ/bản; bảng điểm tiếng Anh: 100.000đ/bản đầu tiên, 20.000đ/bản cho các bản tiếp theo

NH - E-confirm – Hồ sơ điện tử có xác thực (Đối tượng: ĐHCQ từ Khóa 35 đến nay - LTCQ từ Khóa 14 đến nay - VB2CQ từ khóa 9 đến nay; VLVH: tuyển sinh từ đợt 01 năm 2016 trở về sau; SĐH: Tuyển sinh từ năm 2011)

E-confirm – Hồ sơ điện tử có xác thực

ĐHCQ - Bảng điểm học tập (ĐHCQ từ Khóa 34 trở về trước - LTCQ Khóa 13 trở về trước - VB2CQ Khóa 8 trở về trước)

Bảng điểm tiếng Việt: 20.000đ/bản; bảng điểm tiếng Anh: 100.000đ/bản đầu tiên, 20.000đ/bản cho các bản tiếp theo

ĐHCQ - Bản sao văn bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy (ĐHCQ, LTCQ, VB2CQ)

ĐHCQ - Bản sao văn bằng tốt nghiệp hệ đại học chính quy (ĐHCQ, LTCQ, VB2CQ)

Đăng ký cấp thẻ sinh viên

Đăng ký cấp thẻ sinh viên dành cho các sinh viên có nhu cầu làm lại hoặc yêu cầu cấp thẻ cứng.

ĐHCQ - Giấy xác nhận vay vốn sinh viên

ĐHCQ - Giấy xác nhận vay vốn sinh viên

ĐHCQ - Dịch văn bằng tốt nghiệp sang tiếng Anh đối với văn bằng được cấp trước năm 2010 dành cho sinh viên học VB1, Hoàn chỉnh, VB2, Cao đẳng hệ chính quy

ĐHCQ - Dịch văn bằng tốt nghiệp sang tiếng Anh đối với văn bằng được cấp trước năm 2010 dành cho sinh viên học VB1, Hoàn chỉnh, VB2, Cao đẳng hệ chính quy

VLVH - Bản sao Chứng chỉ/Chứng nhận ngắn hạn.

Đăng ký cấp bản sao Chứng chỉ/Chứng nhận ngắn hạn.

ĐHCQ - Giấy chứng nhận rèn luyện sinh viên (Bảng điểm rèn luyện)

ĐHCQ - Giấy chứng nhận rèn luyện sinh viên (Bảng điểm rèn luyện)

Đăng ký học khóa “Đào tạo quản lý kinh tế - tài chính” dành cho ngành Y tế.

Đảm bảo chứng chỉ theo quy định của bộ Y Tế tại quyết định số 2969/QĐ-BYT ngày 16/6/2021.

ĐHCQ - Chứng chỉ Tin học quốc tế IC3

http://ic3.ueh.edu.vn/

NH - Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC

https://ilacs.ueh.edu.vn/ho-so-dang-ky-thi-toeic/

ĐHCQ - Đăng ký nội trú Ký túc xá

Đăng ký nội trú Ký túc xá Trường đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)

NH - Phúc khảo các học phần

Không bao gồm Phúc khảo Tiếng Anh đầu ra, Tốt nghiệp, Kết thúc học phần học và thi tại Phân hiệu Vĩnh Long

ĐHCQ - Đăng ký sử dụng dịch vụ máy giặt tại Ký túc xá

Đăng ký sử dụng máy giặt tại Ký túc xá dành cho sinh viên nội trú

NH - Phúc khảo thi Tiếng anh đầu ra

Phúc khảo Tiếng Anh đầu ra

NH - Tra cứu văn bằng UEH

Tra cứu văn bằng UEH

ĐHCQ - Kê khai hồ sơ Đăng ký học Văn bằng 2 Đại học chính quy

Kê khai hồ sơ Đăng ký học Văn bằng 2 Đại học chính quy

ĐHCQ - Kê khai hồ sơ Đăng ký học Liên thông Đại học chính quy học tại TP.HCM

Kê khai hồ sơ Đăng ký học Liên thông Đại học chính quy

PHVL - Kê khai hồ sơ Đăng ký học Liên thông Đại học chính quy học tại phân hiệu Vĩnh Long

Kê khai hồ sơ Đăng ký học Liên thông Đại học chính quy

VC-NH - Gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống Photocopy, in ấn UEH

Gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống Photocopy, in ấn UEH

ĐHCQ - Thủ tục Chuyển khóa học (áp dụng đối với sinh viên Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy)

Thủ tục Chuyển khóa học (áp dụng đối với sinh viên Đại học chính quy, Văn bằng 2 Đại học chính quy, Liên thông Đại học chính quy)

Đăng ký tham gia Ngày hội Chuyển đổi số và Phát triển kỹ năng số UEH 2023

Đăng ký tham gia Ngày hội Chuyển đổi số và Phát triển kỹ năng số UEH 2023

Visa extension procedures for foreigners

Visa extension procedures for foreigners

CHIA SẺ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

CHIA SẺ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đăng ký ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Văn bằng 2 - Đại học chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại

Đăng ký ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh - Chuyên ngành Tiếng Anh Thương mai VB2 Đại học chính quy

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đăng ký thi và luyện thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại UEH

Đăng ký thi và luyện thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại UEH

Đăng ký thi và luyện thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên Cao học, sinh viên UEH tại Phân hiệu Vĩnh Long

Đăng ký thi và luyện thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên Cao học, sinh viên UEH tại Phân hiệu Vĩnh Long

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại UEH (thi lần 2)

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại UEH (thi lần 2)

Đăng ký phúc thảo kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đăng ký phúc khảo kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam