Danh sách dịch vụ

Đăng ký các hoạt động UEH

Đăng ký các hoạt động của UEH

SĐH - Giấy xác nhận người học - Sau đại học (Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, Nghiên cứu sinh)

SĐH - Giấy xác nhận người học Sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh)

ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH “UEH SUMMER CAMP 2024” TẠI UEH – PHÂN HIỆU VĨNH LONG

UEH SUMMER CAMP 2024 được tổ chức giữa các Trường khối kinh tế của cả nước tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

SĐH - Bảng điểm học tập TIẾNG VIỆT tuyển sinh từ năm 2011 - Sau đại học (Thạc Sĩ, Tiến Sĩ, Nghiên cứu sinh)

SĐH - Bảng điểm học tập tuyển sinh từ năm 2011

SĐH - Bảng điểm học tập TIẾNG VIỆT tuyển sinh từ trước năm 2011 - Sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh)

SĐH - Bảng điểm học tập TIẾNG VIỆT tuyển sinh từ trước năm 2011

Đăng ký ôn tập tuyển sinh cao học năm 2024 đợt 2

Đăng ký ôn tập tuyển sinh cao học năm 2024 đợt 2

SĐH - Bảng điểm học tập TIẾNG ANH tất cả các khóa - Sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh)

Bảng điểm tiếng Anh: 100.000đ/bản đầu tiên, 20.000đ/bản cho các bản tiếp theo

NH - E-confirm – Hồ sơ điện tử có xác thực (Đối tượng: ĐHCQ từ Khóa 35 đến nay - LTCQ từ Khóa 14 đến nay - VB2CQ từ khóa 9 đến nay; VLVH: tuyển sinh từ đợt 01 năm 2016 trở về sau; SĐH: Tuyển sinh từ năm 2011)

E-confirm – Hồ sơ điện tử có xác thực

VLVH - Bản sao Chứng chỉ/Chứng nhận ngắn hạn.

Đăng ký cấp bản sao Chứng chỉ/Chứng nhận ngắn hạn.

SĐH - Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp - Sau đại học (Cao học, Nghiên cứu sinh)

SĐH - Cấp bản sao văn bằng tốt nghiệp

Đăng ký cấp thẻ sinh viên

Đăng ký cấp thẻ sinh viên dành cho các sinh viên có nhu cầu làm lại hoặc yêu cầu cấp thẻ cứng.

SĐH - Phúc khảoTuyển sinh Cao học

Phúc khảo Tuyển sinh Cao học

Đăng ký học khóa “Đào tạo quản lý kinh tế - tài chính” dành cho ngành Y tế.

Đảm bảo chứng chỉ theo quy định của bộ Y Tế tại quyết định số 2969/QĐ-BYT ngày 16/6/2021.

NH - Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC

https://ilacs.ueh.edu.vn/ho-so-dang-ky-thi-toeic/

NH - Phúc khảo thi Tiếng anh đầu ra

Phúc khảo Tiếng Anh đầu ra

NH - Phúc khảo các học phần

Không bao gồm Phúc khảo Tiếng Anh đầu ra, Tốt nghiệp, Kết thúc học phần học và thi tại Phân hiệu Vĩnh Long

NH - Tra cứu văn bằng UEH

Tra cứu văn bằng UEH

VC-NH - Gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống Photocopy, in ấn UEH

Gia tăng hạn mức sử dụng hệ thống Photocopy, in ấn UEH

Visa extension procedures for foreigners

Visa extension procedures for foreigners

Thanh toán tiền hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ năm 2023

Đóng phí hồ sơ Tuyển sinh cao học 2023

Thanh toán tiền hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ chương trình EMPM và EMBA năm 2023

Đóng phí hồ sơ Tuyển sinh cao học 2023 đợt 1

Thanh toán tiền hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ năm 2024

Thanh toán tiền hồ sơ tuyển sinh thạc sĩ năm 2024

Đăng ký nộp hồ sơ, thi GMAT, kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào và lệ phí phỏng vấn tuyển sinh Thạc sĩ Hệ điều hành cao cấp năm 2024

Đăng ký nộp hồ sơ, thi GMAT, kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào và lệ phí phỏng vấn tuyển sinh Thạc sĩ Hệ điều hành cao cấp năm 2024

Đăng ký học Bổ túc kiến thức đợt 1 năm 2024 cho ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào Chương trình đào tạo Thạc sĩ

Đăng ký học Bổ túc kiến thức đợt 1 năm 2024 cho ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào Chương trình đào tạo Thạc sĩ

Đăng ký nộp ôn tập trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Thạc sĩ Quản lý công - Hệ điều hành cao cấp

Đăng ký nộp hồ sơ, ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Thạc sĩ điều hành cao cấp Chính sách công

Đăng ký học Bổ túc kiến thức (đợt 2) năm 2023 cho ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ

Đăng ký học Bổ túc kiến thức (đợt 2) năm 2023 cho ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ

Đăng ký học Bổ túc kiến thức cho ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ

Đăng ký học Bổ túc kiến thức cho ứng viên đủ điều kiện xét tuyển vào chương trình đào tạo thạc sĩ

Đăng ký nộp hồ sơ, ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Thạc sĩ điều hành cao cấp Chính sách công

Đăng ký nộp hồ sơ, ôn tập và thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào tuyển sinh Thạc sĩ điều hành cao cấp Chính sách công

CHIA SẺ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

CHIA SẺ KHÔNG GIAN SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đăng ký thi và luyện thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại UEH

Đăng ký thi và luyện thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại UEH

Đăng ký thi và luyện thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên Cao học, sinh viên UEH tại Phân hiệu Vĩnh Long

Đăng ký thi và luyện thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam dành cho học viên Cao học, sinh viên UEH tại Phân hiệu Vĩnh Long

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại UEH (thi lần 2)

Đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại UEH (thi lần 2)

Đăng ký phúc thảo kết quả thi Đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đăng ký phúc khảo kỳ thi đánh giá năng lực tiếng anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam